Kom over denne siden om programmering i C#.net:

http://www.homeandlearn.co.uk/csharp/csharp.html