For å slette flere tabeller med lik prefiks kjør denne SQL spørringen:

SELECT CONCAT( 'DROP TABLE ', GROUP_CONCAT(table_name) , ';' )
    AS statement FROM information_schema.tables
    WHERE table_name LIKE 'prefiks_%';

Når den er kjørt, kjører du en ny SQL spørring med utfallet fra forige spørring.