+
Addisjon
- Subtraksjon
* multiplikasjon
/ flyttallsdivisjon
\ heltallsdivisjon
MOD Rest (etter heltallsdivisjon)
^ eksponent