< Mindre enn
> Større enn
= Lik
<> Forskjellig fra
<= Mindre eller lik
>= Større eller lik