For å finne /home directory med php bruk:

<?php
echo '<pre>';
print_r($_SERVER);
echo '</pre>';
?>

For å finne informasjon om php bruk:

<?php phpinfo(); ?>